Grand Shopping เป็นแบรนด์จัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มีจุดเริ่มต้นมาจากความหลงใหลในการดูแลตัวเองตามหลักการของโภชนาบำบัด จึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้เราก่อตั้งแบรนด์ Grand Shopping ขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของทุกคน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพ” ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เราทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว โดยการคัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการรับรองในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการผลิตตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในการช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ Grand Shopping ยังมีความมุ่งมั่นในการยกระดับรายได้ของคนไทย รวมถึงส่งเสริม SME ไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมระดับสากล เราจึงได้เปิดรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดย Grand Shopping เราพร้อมให้การสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของเราทั้งในด้านการวิจัย การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาดที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกคนสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับเรา